Hitel és halálesetNagyon szomorú dolog a haláleset, de foglalkozni kell vele pénzügyileg is. Az adós vagy kezes halála egy hitelszerződésben gyakorlati kérdés, ezt is le kell rendezni.
Ha haláleset történik, majdnem a legelső, amit kiállítanak, az a halotti anyakönyvi kivonat. Ezt kell bemutatni a pénzintézetnél. Nem kell az eredetit otthagyni, csak a másolást megengedni.

  1. Ha az adós vagy adóstárs meghalt
Amikor a bank tudomást vesz a halálesetről, a hiteltartozást bejelenti az illetékes jegyzőnek. Ha már biztos, hogy hagyatéki eljárás lesz, akkor a közjegyzőnek. Ilyenkor nemcsak a hiteltartozást jelentik be (az összeset), hanem a bankban található betéti formákat is (bankszámla, betétfajták).
Az örökösöknek lehetőségük van a hagyaték elfogadására vagy visszautasítására. Viszont az adott örökösnek a rá eső részről teljesen le kell mondania, nem lehet csak a hitelről! Az örökösök a hiteltartozásért az örökölt vagyon mértékéig felelnek.
A tartozás visszafizetéséről meg lehet állapodni az örökösöknek egymás közt, és a bankkal is. Módosítani lehet a kölcsönszerződésben az adósok személyét, a visszafizetés módját. De vissza is lehet fizetni a hitelt.
A pénzintézet a hagyatéki végzés alapján intézkedik, attól fogja követelni a tartozást, aki megörökölte, még akkor is, ha kiskorú. Ha az örökös(ök) nem jelennek meg,nem nyilvánítják ki a szándékukat, először egy felszólítást kapnak. Ha erre sem reagálnak, akkor a bank megindítja ellenük a behajtási eljárást. KIVÉVE, ha valaki folyamatosan fizeti a hitel törlesztőrészletét, és az esetleges elmaradás is rendeződik.
A hitel kifizetésének rendezése általában legalább egy 6 hónapos procedúra (a hagyatéki eljárás miatt). A későbbi bonyodalmak érdekében érdemes a hitel törlesztőrészleteit fizetni, ha nagyjából tudod, kik lesznek az örökösök. Minden részletet úgy fizesd, hogy nyomon követhető legyen a fizető személye. Pl. banki pénztáron keresztül, vagy a saját számládról, átutalással. Így később az örökösök közti vita könnyebben rendezhető.
Ha a hiteltartozás összege nagyobb, mint az örökölt vagyoné, akkor logikus visszautasítani a hagyatékot. Ez persze nem mindig van így, érzelmi okokból. Ilyen esetben csak a pozitív hagyaték mértékéig követelhet a bank is. Ezt a mértéket a hagyatéki végzésből tudja meg.
Az adós halála nem mentesíti a kölcsönszerződésben szereplő kezeseket, a vállalásuk alól! Ha az adós örökösei nem fizetnek, éppúgy elkezdik a behajtási eljárást, mintha az adós élne.
Ha az adós kötött haláleseti hitelbiztosítást, akkor a biztosító fizet, ha a biztosításban szereplő feltételek teljesülnek. Ezt jó előre tisztázni!
Az adós halálát minél előbb érdemes bejelenteni, mert a pénzintézet nem tud egyébként róla, csak azt látja, hogy nem fizetik a hitelt, és megindítja a behajtási eljárást. Ilyenkor szokott kiderülni az adós halála. Az örökösök utolérhetők, póthagyatéki eljárás indítható a hiteltartozásra. Az örökösök ebben a helyzetben rosszabbul járnak, mert a tartozás csak növekszik, a hitelt felmondták, tehát egyben követelik majd az egész tartozást.
  1. Ha a kezes meghalt
A kezességvállalás nem örökölhető. Ilyenkor az elhunyt kezes örököseinek nincs ezzel kapcsolatos problémája. Viszont a hitel fedezeti része meggyengül. Ilyenkor a bank kérhet másik fedezetet az adósoktól. Ez azonban nem történik meg minden esetben, mivel a tartozás csökkenésével kisebb fedezet is elég lehet. Ezt kiszámolják, ez alapján döntenek. Ha a törlesztőrészleteket rendesen fizetik, nem szokott probléma lenni.