2014. március 10., hétfő

Adóstárs

Adóstárs kötelezettségei

Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. péntek - (2013-09-27)
Hitelfelvétel esetén gyakran előfordul, hogy az adós mellett adóstárs bevonására is sor kerül. Az adóstárs kötelezettségei – a hitelügyletben betöltött szerepétől függően – különbözők lehetnek.
A klasszikus értelemben vett adóstárs az a személy, aki a hitel és járulékai visszafizetésért az adóssal egyetemlegesen felel. Ha az adósnak fizetési nehézsége támad, s nem tudja teljesíteni a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségét, akkor a pénzintézet jogosult az adóstárstól követelni a hátralékos tartozást. Amennyiben hosszabb időn keresztül kerül nem fizetésre sor, akkor a havi törlesztő részlet összege az adóstárs munkabéréből is letiltható.
Adóstárs lehet a kölcsönigénylő házastársa, élettársa, családtagja, a fedezetül felajánlott ingatlan tulajdonosa, illetve az ingatlanra bejegyzett valamely jog jogosultja is.
Kötelezően bevonandó adóstárs a hiteligénylő házastársa vagy élettársa. A kötelezően bevonandó adóstársnak nem szükséges feltétlenül jövedelmet igazolnia, s az életkorra vonatkozó előírásoknak sem kell megfelelnie, ha jövedelmét a pénzintézet nem veszi figyelembe a hitelbírálat során. Lényeges azonban, hogy az adóstárs sem szerepelhet a BAR listán.
A hiteligénylő házastársát illetve élettársát akkor nem kötelező adóstársként bevonni a hitelügyletbe, ha közjegyzői vagy ügyvédi okirattal igazolják, hogy közöttük vagyonközösség nem áll fenn.
Ha adóstárs bevonására a fizetőképesség javítása érdekében kerül sor, akkor az adóstársnak mindazon követelményeknek meg kell felelnie, melyeket a bank az adóssal szemben is támaszt. (Adott pénzintézet által elfogadható összegű jövedelem, életkorral kapcsolatos elvárások.) A fizetőképességet javító adóstárs szintén teljes jövedelmével felel a hitel visszafizetéséért.
Technikai jelleggel bevonandó adóstársnak minősül az ingatlanra bejegyzett özvegyi vagy haszonélvezeti jog jogosultja. Ekkor a technikai adóstárs jövedelmét, életkorát s az egyéb feltételeket nem vizsgálja a pénzintézet. A vállalt kötelezettség szempontjából azonban nincs különbség.
Jelzáloghitel esetén a fedezetül felajánlott ingatlan tulajdonosait szintén be kell vonni a hitelügyletbe akkor is, ha nem ők a kölcsönigénylők. Ebben az esetben az ingatlantulajdonosok zálogkötelezettként kerülnek bevonásra, tehát az adóssal és adóstárssal szemben támasztott követelményeknek nem kell megfelelniük. Vannak olyan pénzügyi partnereink, melyeknél nem jelent problémát, ha a zálogkötelezett passzív BAR státuszú.
Az adóstárs, illetve a kölcsönügylet bármely szereplőjének kötelezettségeivel kapcsolatban felmerülő kérdéseit Hitelszakértőnknek is felteheti.
Címkék: 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése