2015. december 3., csütörtök

MIKULÁS NAPJA....eredete...szokások...

https://hu.wikipedia.org/wiki/Mikul%C3%A1s


MIKLÓS NAPJA

Mikulás, Miklós napja (dec. 6.)

Szent Miklós püspök emléknapja, amely hazánkban az Oláh Miklós püspök prímás alatt 1560-ban tartott zsinat döntése szerint még parancsolt ünnep volt. A kötelező ünnepek sorából az 1611. évi nagyszombati zsinat törölte. Szent Miklós a kisázsiai Myrában működött, a keleti egyháznak máig legtiszteltebb szentje. A nyugati egyházban csodatevő híre akkor terjedt el, amikor ereklyéit 1087-ben a D-olaszo.-i Bariba vitték. A 11. sz.-tól kultusza egész Európában elterjedt, alakját egyre több legenda vette körül, és népszerűségével csak Szent Antal vetekedett. Kultusza hazánkba is korán elkerülhetett mind K-i mind Ny-i befolyásra (pl. a Szepességbe és Erdélybe vándorló szászok által). Emlékét helynevek, templomok, képzőművészeti alkotások őrzik. Egykorú feljegyzések a halászok és révészek patrónusaként említik; a vízenjáróknak, vízimolnároknak, általában a vízi utaknak is védőszentje volt, ugyanúgy a folyók mellé települt mo.-i bencés apátságoknak. „Vízi” kultuszát csak → Nepomuki Szent János mosta el, tisztelete a magyar kalmárok, tőzsérek körében is virágzott (bor- és gabonakereskedelem). Selmecbánya vidékén a bányászok patrónusaként is tisztelték. Általában a polgári élet, polgárvárosok védője volt Ny-on, de nálunk is. A kecskeméti Miklós-templom toronykeresztjén eredetileg városvédő célzattal szélkakas módjára forgott szobra (helyi neve: Pörgő Miklós, Pörgetős Miklós). Szegedi népszerűségét középkori énekek tanúsítják. – A Mikulás-napi ajándékozás részben új keletű, városi eredetű szokás – osztrák kapcsolatokra utal (ablakba, cipőbe tett ajándék) –, a gyáripar népszerűsítésének is fontos szerepe volt elterjedésében (legújabban – szovjet hatásra – Télapóként emlegetik az ajándékozó Mikulást). – Maga a Mikulás cseh eredetű szó, a múlt században terjedt el. De a téli ünnepek ajándékozó lényeinek tulajdonképpen igen régi hagyományai vannak (ném. Frau Holle, fr. Père Noël, orosz ’fagyapó’ ’télapó’ stb. – részint szerencsét hozó, ajándékozó, részint ijesztő, démonikus lények). – Az ajándékozásnak vannak magyar paraszti hagyományai is: főleg a Dunántúlon és a magyarlakta területek É-i részén volt ismert a Mikulás-járás; hasonló formában német, osztrák, cseh, szlovák területeken, amely részben a diákok középkori → aprószentek napi „püspökválasztási” játékából ered. E szokás a 13. sz.-tól Mikulás napjára került; plébániai diákság rekordációjával kapcsolódva Európa nagy részén elterjedt. A játék lényege az, hogy Miklós püspök kíséretével együtt betér olyan házakba, ahol gyerekek vannak, és ott vizsgáztatja, imádkoztatja, majd tudásuk és viselkedésük szerint jutalmazza vagy virgáccsal fenyíti őket, ill. sokszor a kíséretében lévő ördöggel fenyítteti (az ördög, ill. krampusz alakja a Szent Miklós-legendában gyökerezik). Ismert a Mikulás-járásnak olyan formája is, ahol láncos, álarcos, gyakran szalmába burkolt Mikulás ijesztgeti a gyermekeket és a → fonóházbelieket. Egy 1785-ben kelt csepregi tilalom említi, hogy a papnak öltözött Mikulás kíséretével, a ministránsokkal, a harangozóval, az ördöggel stb. járta sorra a fonóházakat és gyóntatta az ott összegyűlt lányokat, menyecskéket. E szokás változatainak nyomaival É-Dunántúlon, a Csallóközben, Mátyusföldön, az Ipoly mentén találkozunk. A „pap” a szoba közepén leült egy székre, körülötte helyezkedett el kísérete. Az ördög esetleg az asztal alá bújt. A litánia-paródia után a harangozó egymás után szólította a lányokat és a menyecskéket, hogy végezzék el a karácsonyi gyónást. A pap különböző tréfás kérdéseket tett fel a gyónónak. Aki a kérdésre nem felelt, elvitte az ördög. Ehhez hasonló Miklós-játék nyomai Ausztriába vezetnek, ahol az Enns völgyében a parodizált litánia mellett a prédikáció is része volt a játéknak. A Felső-Csallóközben házról házra járó Mikulások dec. 5-én este – miután kikérdezik a gyerekeket jó és rossz tetteikről – puttonyból megajándékozzák őket. A mai napig élő szokás a helyi önkéntes tűzoltóegyesületekhez kötődik évtizedek óta. A tűzoltók szervezik meg, hogy a gyermekes szülők ajándéka összegyűljön, majd az alakoskodók a megadott helyre vigyék azokat. A tűzoltóegyesület felelős azért, hogy a szokás rendben bonyolódjék le (pl. italozás ne legyen). – Irod. Koren, H.: Volksbrauch im Kirchenjahr (Salzburg–Leipzig, 1935); Dömötör Tekla: Naptári ünnepek – népi színjátszás (Bp., 1964); Manga János: Ünnepek, szokások az Ipoly mentén (Bp., 1968); Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium. A Mária-ünnepek hazai és közép-európai hagyományvilágból (I–II., Bp., 1977).2015. december 2., szerda

VÁRJUK A MIKULÁST http://kovacsneagi.qwqw.hu/?modul=oldal&tartalom=1063569

A MIKULÁS SEGÍTŐI 

    KRAMPUSZ  

                       
 A Mikulás állandó kísérője a Krampusz. Általában ördög-formájú lény, vörös vagy fekete színű, szőrös, fején szarvakat viselő, emberien beszélő patás a Krampusz, s általában hosszú bojtos farka van. A Télapóval együtt járva segít az ajándékok-, illetve szükség esetén a virgácsok kiosztásában. Sok helyütt azt tartják: a jó gyerekeknek a Télapó visz ajándékot, a rossz gyerekeknek a Krampusz oszt virgácsot. Ez az ördög formájú figura osztrák területről származik, neve is az ausztriai németből való. A gyermekeket rémisztgető alak legjellemzőbb tulajdonságai és megjelenései, hogy a láncát csörgeti, virgáccsal fenyegeti a gyerekeket, a rendetleneket megbünteti.
A Krampusz figurája minden bizonnyal a téli napforduló pogány kori hiedelemvilág szellemeinek “testet öltője”, ördög formájú, patás, szőrös, szarvakkal ellátott ábrázolása pedig a keresztény gondolatkör “gonosz”-elképzeléseire vezethető vissza. A “jó” megtestesítője mellett, aki a Mikulás, szükség volt a “rossz”, a büntetést osztó megformálására is.   
A MANÓK
A Mikulás ajándékait a Manók csomagolják össze, hozzájuk futnak be a levelek, kérések, modern időkben már az e-mailek is. A Manók ruházata piros-zöld, sapkájuk és cipőjük kunkori, fülük hegyes.

  

A MIKULÁS RÉNSZARVASAI 

Rudolf,
Táltos,
Táncos,
Pompás,
Csillag,
Üstökös,
Íjas,
Ágas, 
Villám.  
 Rudolf   
Sok- sok évvel ezelőtt született az Északi Sarkon. Mikor kicsi volt nagyon nehezen illeszkedett be a többi rénszarvas közé fénylő orra miatt. Mindent megpróbált azért, hogy orra fénylését csillapítsa, de nem sikerült neki. Mígnem egyszer sűrű köd ereszkedett az Északi Sarkra. A köd miatt az orrukig sem láttak. A Mikulás már azt gondolta, el kell törölnie az ajándékok kihordását, mikor eszébe jutott, hogy Rudolf világító orra elvezeti őket a sötétben. Így történt, hogy utolsóként, kilencedik rénszarvasként csatlakozott a Télapó csapatához.
Red Rudolph - Rudolf a piros orr
  
Rudolfról csak annyit lehet tudni, hogy legutoljára, kilencedikként csatlakozott a Mikulás csapatához. Különleges, pirosan világító orra miatt maga a Télapó kérte meg egy viharos éjszakán, hogy segítsen az ajándékok kihordásában. A legenda szerint Rudolf eleinte vonakodott, de a szíve mélyén örült, hogy végre hasznát tudja venni furcsa szaglószervének, mely eddig mindig gúny tárgya volt a többi fiatal rénszarvas részéről. Hagyta kicsit kéretni magát, de végül persze elfogadta az állást, mely a világhírt is meghozta számára.
A többi szarvas

Dasher – Táltos
Nevét onnan kapta, hogy mindig mindenkivel versenyezni akart. Ő a leggyorsabb. Táncossal együtt vezetik a szánt Rudolf után. 
  
Táltos sok-sok évvel ezelőtt az Északi Sarkon született. A Táltos nevet azért kapta, mert mindig versenyezni akart a többi rénszarvassal. Minden nap egy újabb versenyre vágyik, ezzel őrültbe kergeti a többieket.
Táltos tudja, hogy az idei karácsonyi utazás hosszúnak ígérkezik. Rengeteg az ajándék, mivel a gyerekek jobbak voltak, mint valaha. 
Táltos feladata a szán tisztántartása, valamint az irányjelző radar működésének ellenőrzése. És ő nagyon komolyan veszi ezeket, a fontos feladatokat.
 
Dancer - Táncos
   
Mozgása akár egy igazi táncosé, innen kapta nevét. 
Táncos sok-sok évvel ezelőtt szintén az Északi Sarkon született. A Mikulás Táncosnak nevezte el, mivel már kiskorában is csak ez érdekelte. Minden este tánc szólóesteket tartott a többi rénszarvasnak. A patái dobogása a színpadon, Fread Astaire tánclépéseire emlékeztettek. Táncos annyira tehetségesnek bizonyult, hogy a Mikulás azt akarta, a Broadwayen szerepeljen, de ő visszautasította ezt, mert nagyon szerette volna a Mikulás szánját húzni.

Manapság Táncos esténként az Északi Sarkon lép fel a Mikulás manói előtt. Általában teltház van a fellépésein, ezért ha egyszer meg akarnátok őt nézni az Északi Sarkon, ne felejtsétek el jó előre megvenni a jegyeket. 

PrancerPompás
Ő a legerősebb szarvas, a második sorban a jobboldalt a harmadik.

 
Pompás felelős a mókáért és mulatságáért. Kedvenc játéka a bújócska. Nagyon vigyáznia kell, ha ezt a játékot játssza az erdőben nyáron, mivel vadászidény van. Múlt évben Villámot meglőtték az alfelén és 3 hónapba telt mire felépült. 
Pompás a felelős a péntek esti mozizásért. Mindig rengeteg popcornt készít a barátainak, és persze a temérdek csokoládédé sem maradhat el.
Vixen - Csillag
Pompás mellett bal oldalon húzza a szánt. 
  
Csillag szintén sok-sok évvel ezelőtt született az Északi Sarkon. Teljesen bele van esve Cupidba és reméli, hogy egy nap összeházasodnak.
Csillag jól ismert a tisztaságmániájáról. Mindig rajta tartja a szemét a többi rénszarvason különösen, ha épp játszanak. Leginkább Villámra kell figyelni, mivel folyton a sárban focizik.

Csillag gondoskodik arról, hogy a többiek is mindig átkeféljék a bundájukat és megtöröljék a patájukat. Valamint, hogy minden este fürödjenek - mindezt a többiek nem túl nagy örömére.

De van valaki, akit ez egyáltalán nem zavar. Mégpedig Cupid, mivel Cupid is teljesen bele van esve Csillagba


Comet - Üstökös
Második sorban jobb oldalon a második szarvas.  

  
Comet a Blorouis - üstökös után kapta a nevét, ami számos évvel ezelőtt tűnt fel az égen. Az üstökös olyan fényes volt, hogy az egész Északi sarkot bevilágította. 
Comet tanára a rénszarvas iskolában azt mondja, ő a legkiválóbb diák, akit valaha is tanított. Minden tárgyból kitűnő.

Mindez nagy büszkeséggel tölti el a szüleit és a Mikulást is. Ha felnő, ő is tanár szeretne lenni, hogy tovább adhassa a megszerzett tudást.

Cupid -Íjas
Balról a harmadik a sorban. Szeretetet és örömet hoz a gyerekeknek.

 
Cupid Valentin napon született. Azért kapta ezt a nevet a Mikulástól, mert állandóan randikat akart összehozni a többi rénszarvas között. Annyira szeretett volna minden barátjának tökéletes párt találni, hogy még egy saját újságot is indított The Cupid Times címmel. Rengeteg barátja segít neki az újságnál. Villám az irodában dolgozik, Comet a nyomtatásért felelős, míg Rudolf a kiszállításért.
Ágas és Villám a két utolsó szánhúzó rénszarvas. 
Donner – Mennydörgés (Ágas)
Donner a rénszarvasok evési szokásaira ügyel. Gondoskodik róla, hogy mindannyian formában maradjanak.
Minden évben november 8.-án kezdődik az edzőtábora, amin több mint 200 rénszarvas próbál meg bekerülni a Mikulás csapatába. 
Tavaly Csillag túl sokat szedett magára a nyár folyamán és majdnem elvesztette a helyét egy újonccal szemben. De az edzőtábori kemény munkával mégis sikerült megtartani a helyét a csapatban.
Donner tábor nagyon kemény. Mindennap 2 órán keresztül kell súlyt emelniük, 50 mérföldet futniuk és 500 fekvőtámaszt lenyomniuk. Az egész 1961-ben kezdődött, amikor Comet és Cupid annyira kijöttek a formájukból a nyár alatt, hogy nem tudták húzni a szánt és arra az évre két másik rénsz*rvas vette át a helyüket: Ralph és Rodney. Senki sem tud erről a cseréről, szóval tartsátok ti is titokban.
Blitzen – Villám

Nos, Villám hű is a nevéhez. A Mikulás szánja szinte minden évben hóviharba kerül és tudjátok mi történik ilyenkor? Villám veszi kezébe az irányítást és kivezeti őket a viharból.
Villám az Északi Sarkon született. A Mikulás azért adta neki ezt a nevet, mivel önmagára emlékeztette, mikor még a középiskolában focizott. A mikulás védekező csapata folyton lerohanta az ellenfél támadását így kapták a Blitzers nevet.