2015. szeptember 23., szerda

GYERMEKRAJZOK

Grafológiai útmutató gyermekrajz elemzéshezhttp://spiritualisanya.blogspot.hu/2010/02/grafologiai-utmutato-gyermekrajz.html


1. ábra


2. ábra
3. ábra
4. ábra
5. ábra

6. ábra

8. ábra

Mai világunkban nagyon nehéz feladat hárul ránk, szülőkre,- mert amellett, hogy anyagilag is hátteret kell biztosítanunk gyermekeinknek, lelkileg is erős támaszt kell nyújtanunk, hogy meg tudjanak maradni e kegyetlen világban. A mindennapos, őrült hajsza, "mókuskerék" sajnos eltereli a figyelmünket arról, ami a legfontosabb. Pedig gyakran a gyermeknek nem kell semmi más, csak az, amit olyan nehezen tudunk megadni neki, egy kis odafigyelés. (Pedig megéri!)


"Nem bírtam vele, tönkrenyúzott,de azért tetszett a kicsi,s végül, hogy megrakni ne kelljen,leültem hozzá játszani.Leguggoltam, s az óriásból negyedórára törpe lett.(Mi lenne, gondoltam, ha mindig lent volnál, ahol a gyerek?)
(Szabó Lőrinc: Lóci óriás lesz)

Szabó Lőrinc gyermekközpontú világképe, melyet e versben is kifejez, a szokványostól eltérő, fordított gondolkodásra sarkall bennünket.Meg kell tanulnunk másképp, gyermekszemmel is látni az életet ahhoz, hogy igazán átélhessük gyermekeink helyzetét, sajátos világát.Így tudjuk csak segíteni fejlődésüket, felnőtté válásukat, hogy majdan belőlük is boldog szülő, teljes ember lehessen.

A ma gyermekei alkotják a jövő felnőtteit, s ha később szeretnénk egy harmonikus társadalomban élni, akkor még most kell gyermekeink felé fordulnunk, még most kell elkezdenünk az ifjúság nevelését. Kölcsey is így fogalmaz. "Társadalomban született ember nem önmagáé. Minden egyes ember, még a legnagyobb is, parányi része az egésznek, s minden rész az egészért lévén alkotva: azért kell munkálnia is." Csak így tehetjük családunkat, életünket, s környezetünket is széppé. Mindannyiunknak fel kell ismernie ennek felelősségét, s a legmélyebb alázattal, tisztelettel és nyitottsággal kell gyermekeinkhez, mint a jövő felnőtteihez fordulnunk.
Hogy betekintést nyerhessünk gyermekeink lelkébe, hogy mélyebben megismerhessük őket, és segíteni tudjunk még a ki nem mondott problémáikon is, a grafológiát hívjuk segítségül. A szó jelentése íráselemzés, de maga a tudomány nemcsak az írással, hanem a rajzok feltárásával is foglalkozik. A grafológus tehát a kézírásból, és a rajzokból következtet az egyén jellemére, személyiségére.

A rajzelemzés gyermekeink esetében különösen fontos, hiszen a legtöbb gyermek 6 éves koráig még nem is tud írni. (Sőt az írás is csak 10 éves kor körül kezd el egyéniesedni, ami azt jelenti, hogy igazán csak ettől a kortól kezdve lehet azt elemezni.)

A gyermekek rajzaikon keresztül próbálnak felénk információkat közvetíteni, elmondani mindazt, amit szavakkal nem tudnak. Kivetítik érzéseiket, bánatukat, örömüket, önmagukat -amit magukból adni szeretnének. Ezért fontos számukra a rajz, s a rajzaikra való odafigyelés. Ha vidáman, felkiáltva közelednek felénk, hogy " Nézd csak mit rajzoltam!" valamit el szeretnének mondani nekünk. Soha ne utasítsuk vissza ezeket az alkalmakat, ne hagyjuk gyermekeinket bezárkózni, inkább örüljünk a lehetőségnek, s nézzük meg alaposan a rajzot, hogy mit is árul el készítőjéről.

A gyermekrajzokat számtalan szempont szerint lehet, és kell is vizsgálni. Most azonban csak a leglényegesebb szempontokról fogok beszámolni, a teljesség igénye nélkül. Úgy gondolom, hogy az alábbiakban közölt információk segítséget nyújtanak ahhoz, hogy teljesebb képet kaphassunk gyermekeinkről.

A legfontosabb szempontok, amit a gyermekrajzokon feltétlenül vizsgálni kell:
1. A témaválasztás

Már itt tetten érhető csemeténk nemi beállítottsága. A fiúk rajztémái között a repülőgép, az autó, esetleg különböző harci eszközök, mint pl. a kard, a puska... stb. kell, hogy szerepeljenek.

A lányok témái inkább a baba, a ház, a virágok és az állatok.

Amennyiben a lányok fiús témájú képeket készítenek, és fordítva, ez azt jelenti, hogy nincsenek tisztában a nemi szerepekkel. Ez a felcserélődés gyakran elvált szülők gyermekeinél fordul elő, akik nem látják a másik szülőt, hogy beépíthessék annak viselkedési formáit is a saját életükbe, és különbséget tudjanak tenni a szerepek között. Mivel nem tudják szétválasztani a két viselkedést, ezért zavar keletkezhet az egyéniségükben, a fejlődésükben, ami aztán kihathat az egész életükre.
2. A színválasztás
Meg kell figyelnünk, hogy a rajzoló gyermek milyen tónusú színeket használ.
Ha a pasztellt, a halványabb színeket részesíti előnyben, akkor visszafogott, érzékeny, félénk, nem bírja elviselni az erőszakot, a törtetést, inkább háttérbe vonul és behúzódik csigaházába, ha ilyen emberrel találkozik.
Lásd: 1. ábra 2 és fél éves kislány rajza
Amint láthatjuk a rajzoló kedvenc színe a rózsaszín, mely lágyságot, és alkalmazkodó képességet tükröz. A finom, könnyed, íves forma is a nőiességről, és a magas fokú érzékenységről árulkodik.
Ha az élénk, harsány színeket kedveli (narancs, piros... stb) akkor egy lendületes, akaratos, kifelé aktív, mindig a középpontba vágyó, határozott fellépésű személyiségről van szó.

Lásd. 2. ábra 2 éves kislány rajza
A képen megjelenő legerőteljesebb szín a vörös, a fekete és a zöld. A papírlapra erősen rányomott színes ceruza, és a tört, hegyes formák egy valóban határozott, nehezen irányítható, lendületes gyermek sajátjai.
Minél sötétebb vagy halványabb a színek tónusa,(fekete, szürke) annál biztosabb a depresszió, vagy más betegség megjelenése, ezért, ha valaki ilyesmit tapasztal, forduljon szakemberhez.
Lásd 3. ábra 9 éves szívbeteg kisfiú rajza

A rajzon feltűnő a fehér és a szürke felület túlsúlya. A színtelenség és a töredezett vonalvezetés a félelem, a szorongás és a depresszió jelei. (A kisfiú több időt tölt kórházban, mint otthon.)
3. A formák vizsgálata
A lágy, ívelt, gömbölyded formák, egy könnyedén alkalmazkodó, könnyen irányítható, befolyásolható gyermek jellemzői. Az ilyen típusú gyermek szereti a simogatást, az intimitást, a testközelséget.

Lásd. 4.ábra másfél éves kislány rajza

A körkörös mozdulatokkal készült rajz, melyben a körök egymásból indulnak, és egymásba érnek, az intimitásra, a közelségre való vágyat fejezi ki. Van még azonban más jelentősége is. Amikor a gyermek először rajzol kört, akkor tudatosodik benne az anyától való "különállása",( függetlensége,) ekkor kezdődik meg az anyáról való leválás korszaka. Fontos azt is megfigyelnünk, hogy gyermekünk mely életkorában jelenik meg ez először, mert a későbbi fejlődés, érettség szempontjából ez hasznos információ lehet. Minél korábban fedezzük fel gyermekeink rajzában a köröket, annál biztosabb, hogy előbb válnak éretté.

A tört, hegyes, éles vonalak tulajdonosa a nehezen kezelhető, magatartási problémákkal küszködő gyermek, akinél mély lelki törés lappanghat a háttérben. Az intimitástól elzárkózik, inkább a magányt választja.

Lásd: 5.ábra 3 éves kisfiú rajza

A rajzon látható hegyes, tüskés, szúrós vonalak, s az erőteljes satír, mind a nehezen kezelhető, támadó álláspontú gyermek sajátja. Az ő mottója: a legjobb védekezés a támadás!

4. Az arányok vizsgálata
A gyermekek még természetesen nincsenek tisztában a helyes arányokkal, s térlátásuk sincs még. Mégis meg kell figyelnünk, hogy a gyermek a rajz mely részletére fektet nagyobb hangsúlyt. (Itt elsősorban testrészekre gondolok, pl. fej, kéz, lábak.stb, de ez megnyilvánulhat más formákban is.) Ha pl. szélsőségesen eltúlozza a rajzon valamelyik testrészét, akkor az vagy betegségre utal, vagy azzal kapcsolatban valamilyen trauma érte. Azért emeli ki, mert foglalkoztatja a probléma, és megpróbálja azt minél előbb megoldani.

Lásd: 6.ábra 14.éves autista fiú rajza

A rajz egy szélsőségesen felnagyított fejet, és ehhez képest egy riasztóan leegyszerűsített, és összenyomorított testet ábrázol, mely valóban rendellenességre utal.
Előfordulhat azonban az is, hogy a gyermekek nagyobb fejet vagy testrészt rajzolnak, de ez még nem kóros. Ez adódhat természet adta aránytalanságukból is. (Pl. kiskorban a gyermekek feje testükhöz viszonyítva nagyobb.)

Fontos azt is megemlíteni, hogy a gyermekrajzok különböző fejlődési szakaszokon mennek át. Ahogy a gyermek testileg, lelkileg fejlődik, úgy fejlődik vele a rajza is. Ezért más- más korú gyermekek rajzolási szintje is más, bár előfordulhat, hogy néhányan megelőzik korukat a rajzfejlődés tekintetében.

A rajzfejlődés szakaszai

Az alaptalan, amorf firka kora, mely kb. 3 éves korig tart. Itt a gyermek még tárgyakhoz kapcsolja képeit. Lásd 4.ábra A rajzon egymásba illesztett körök láthatóak, a rajznak valóban nincs témája, a lényeg itt a ceruza megfogásának, felfedezésének és használatának öröme.
A lengővonalas firka és a sematikus emberábrázolás kora, egészen 7 éves korig tart.

Lásd: 8.ábra 6 éves fiú rajza - Forrás: Grafodidakt Magazin 14. oldal

A képen egy egyszerűsített, sematikus emberalak formája bontakozik ki, arányaiban nagyobb fejjel. Itt még nem elvárás a tökéletes arány felismerés, ábrázolás.
Tájkép eseményábrázolással 7 éves kor után. Itt már sokkal aprólékosabb a kidolgozás, Ebben a korban már nagyobb hangsúlyt fektetnek a rajzolók a részletekre, jobban hasonlítanak a rajz elemei a valóság elemeire.

Írta: Hirth Edina, okleveles grafológus


A gyermeki rajz...többünknek ispiráció


http://eletmod.transindex.ro/?cikk=16130